Σχετικά - Επικοινωνία

Πληροφορίες - Επικοινωνία
 • Γραμματεία Κύκλου Σχέσεων Κράτους Πολίτη (213 1306 771) (gramsxkrpol@synigoros.gr)
 • Τηλεφωνικό κέντρο Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη: 213 1306 600
Κεντρικός ιστοχώρος Συνηγόρου του Πολίτη - Ανεξάρτητης Αρχής
Διεύθυνση
 • Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό
 • - Δευτέρα - Παρασκευή 08.30πμ-2μμ
 • - κάθε Τετάρτη έως 4.30μμ
Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • (+30) 213 1306 600
Φαξ
 • (+30) 213 1306 800
 • (+30) 210 7292 129
Τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας με Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη
Κοινωνικά δίκτυα

εικόνίδιο για άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο  άνοιγμα σε νέο παράθυρο/καρτέλα

Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη ιστοχώρου
 • Δημήτρης Βράζος, Υπάλληλος Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (vrazos.d@synigoros.gr)
Διαχείριση ιστοχώρου
 • Δημήτρης Βράζος, Υπάλληλος Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (vrazos.d@synigoros.gr)
 • Άρτεμις Καλαβάνου, Ειδική Επιστήμονας (kalavanou@synigoros.gr)
 • Μάριος Πρωτοπαπάς, Ειδικός Επιστήμονας (protopapas@synigoros.gr)
Σχεδίαση ιστοχώρου